względy


względy
Nie mieć dla kogoś, dla czegoś żadnych względów «być dla kogoś, wobec czegoś surowym, wymagającym, bez skrupułów, postępować bezwzględnie»: Ten sam Kryca, który na kolanach dziękował kiedyś mamie za uratowanie żony i syna, stał się nagle wrogiem. Nie miał też żadnych względów dla robotników ze wsi i fornali z czworaków. Mama z Danką się wściekały, ojciec kiwał pobłażliwie głową i mówił: – Czemu wy się dziwicie? To prosty człowiek i nareszcie ma okazję stać wyżej od swoich dawnych panów. To niesłychana satysfakcja, zrozumcie. D. Koral, Wydziedziczeni.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • względy — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. nmos, blp, D. względydów {{/stl 8}}{{stl 7}} życzliwe, przychylne traktowanie kogoś; dowody życzliwości : {{/stl 7}}{{stl 10}}Obdarzać kogoś względami. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wzgląd — m IV, D. względu, Ms. względzie; lm M. względy 1. «branie czegoś lub kogoś pod uwagę, zwracanie uwagi na kogoś albo na coś, liczenie się z kimś, z czymś» Wzgląd na zdrowie. Wzgląd na pokrewieństwo, na czyjś wiek. ∆ Bez względu na coś «nie biorąc… …   Słownik języka polskiego

  • starać się — ndk I, starać sięam się, starać sięasz się, starać sięają się, starać sięaj się, starać sięał się 1. «zabiegać o coś, dążyć do otrzymania, do załatwienia czegoś» Starać się o posadę, o pracę, o urlop. Starać się o pożyczkę, o dotacje, o… …   Słownik języka polskiego

  • awans — m IV, D. u, Ms. awanssie; lm M. e a. y 1. «przeniesienie, przejście na wyższe stanowisko; podniesienie do wyższej godności, przesunięcie do wyższego rzędu» Awans oficerski. Awans urzędnika. Czekać, zasłużyć na awans. Otrzymać, uzyskać awans.… …   Słownik języka polskiego

  • łaska — I ż III, CMs. łaskasce; lm D. łask 1. «względy, łaskawość, przychylność, wspaniałomyślność czyjaś; wyróżnianie, faworyzowanie kogoś» Wkraść, wkupić się, wśliznąć się w czyjeś łaski. Ubiegać się o czyjeś łaski. Zyskać sobie łaski. Mieć u kogoś… …   Słownik języka polskiego

  • oszczędzać — ndk I, oszczędzaćam, oszczędzaćasz, oszczędzaćają, oszczędzaćaj, oszczędzaćał, oszczędzaćany oszczędzić dk VIa, oszczędzaćdzę, oszczędzaćdzisz, oszczędź, oszczędzaćdził, oszczędzaćony 1. «żyć wydając niewiele pieniędzy, żyć oszczędnie, nie być… …   Słownik języka polskiego

  • zyskać — dk I, zyskaćam, zyskaćasz, zyskaćają, zyskaćaj, zyskaćał, zyskaćany zyskiwać ndk VIIIb, zyskaćkuję, zyskaćkujesz, zyskaćkuj, zyskaćiwał, zyskaćiwany 1. «osiągnąć z czegoś zysk, korzyść, otrzymać coś w zysku; zarobić, skorzystać» Zyskać na jakiejś …   Słownik języka polskiego

  • Valerian Kalinka — (or Walerian Kalinka) (1826 ndash;1886) was a Polish priest and historian. Kalinka was born near Cracow, but fled from Poland in 1846 on account of political entanglements and his involvement in the Krakow Uprising. Kalinka was the founder of the …   Wikipedia

  • Калинка, Валериан — Валериан Калинка Walerian Kalinka Дата рождения: 20 ноября 1826(1826 11 20) Место рождения: Краков …   Википедия

  • awanse — Robić, czynić komuś awanse «być dla kogoś szczególnie uprzejmym, okazywać komuś szczególne względy»: Oparta na miękkich poduszkach, Katrin obserwuje awanse czynione jej przez doktora z łaskawością udzielnej księżnej (...). E. Cechnicka, Znak.… …   Słownik frazeologiczny